Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Okres


Lučenec

Samosprávny kraj

Banskobystrický

Región

Novohrad

Počet obyvateľov


208

Rozloha


5217 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1275

Ábelová je obec nachádzajúca sa v okrese Lučenec. Leží v úvaline na vyššom chrbte východnej časti Krupinskej výšiny. Nadmorská výška stredu obce je 550 m.n.m., chotár s rozlohou 5 217 ha je v rozpätí nadmorských výšok 500 až 740 m.n.m. Povrch chotára tvoria andezitické tufity, tufy a pozostatky andezitových prúdov Javoria. Bukové lesy sú len na strmších úbočiach severnej časti. Má hnedé lesné až podzolované pôdy. Je tu prameň kyselky. Obec má tri miestne časti Ábelová, Madačka a Nedelište.

Evanjelický kostol, Ábelová

Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy

Pamätný dom B.S. Timravy bol sprístupnený v roku 1977 ako špecializovaná expozícia venovaná životu a dielu tejto významnej slovenskej prozaičky. Expozícia sídli v budove bývalej materskej školy. Zaujímavým exponátom je spisovateľkina kuchárska kniha a písací stôl, za ktorým pracovala. Pred budovou je pomník s bustou od Karola Dúbravského z roku 1962.

Prehliadka pamätného domu : po dohodnutí termínu na tel.č.047 43 795 10 alebo 0907 891 933. Vstupné: 1€/os., školy – 0,50€/os.

Príspevky do pripravovanej publikácie o obci_2021

Príspevok vznikol vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja

Príspevky do pripravovanej publikácie o obci_2020

Príspevok vznikol vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja