Preskočiť na obsah

História obce

1275

Listinne je doložená roku 1275 ako Abelfuld, neskôr ako Abellehota (1460) a Ábelová (1808). Vznikla asi začiatkom 13.storočia. Patrila Haličskému, do konca 16.storočia čiastočnej aj Divínskemu panstvu. Obyvateľstvo pracovalo v poľnohospodárstve. V minulosti mala obec problémy s tým, že sa spodné vody nedostávali v dostatočnom množstve na povrch, čo malo katastrofálne následky pri požiaroch, pretože v 18.storočí boli charakteristické drevené domy so slamenou strechou. 

1700

Obec bola v roku 1700 postihnutá morom a požiarmi v rokoch 1722, 1742, 1824.

1828

V roku 1828 tu žilo 419 obyvateľov v 80 domoch.

20. storočie

Začiatkom 20.storočia tu bola bryndziareň. Obyvateľstvo sa zapojilo aj do SNP.

2013

Ku koncu roka 2013 žilo v Ábelovej 241 obyvateľov, na konci roka 2015 to bolo už len 226 obyvateľov.

Obec bola pôsobiskom Boženy Slančíkovej-Timravy, nachádza sa tu jej pamätná izba. Ábelová je národopisnou lokalitou so zachovalými materiálnymi i duchovnými dokladmi tradičnej roľníckej ľudovej kultúry. V architektúre sú to zrubové drevené domy so slamenou strechou a roľnícke dvojdomy. Známe boli tunajšie výšivky. Nosil sa variant stredoslovenského typu ľudového odevu – tzv. detvianskeho, ktorý sa výrazne líšil od variantu tvoriaceho prechod medzi oblasťou Detvy a Novohradu.