Preskočiť na obsah

Odpádové hospodárstvo

Poplatky za vývoz odpadu

Podnikateľ (PO alebo živnostník)

ročný paušálny poplatok 40€

Majiteľ nehnuteľnosti (FO alebo PO) s trvalým pobytom mimo obce

sadzba poplatku:

  • pre katastrálne územie Ábelová – 0,0548€/osobu/kalendárny deň
  • pre katastrálne územie Madačka – 0,1095€/osobu/kalendárny deň
  • pre katastrálne územie Nedelište – 0,1095€/osobu/kalendárny deň

Osoba s trvalým pobytom

  • v katastrálnom území Ábelová – 20€
  • v katastrálnom území Madačka – 40€
  • v katastrálnom území Nedelište – 40€

Prenájom 110 l plastovej nádoby

cena v € s DPH: 0,66€/mesiac