Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ábelová.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 28.2.2022

Dátum platby 25.1.2022

Dátum evidencie 24.1.2022

Suma s DPH 432,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ Stredisko cenných papierov SR Bratislava a.s.

Dodávateľ - Sídlo ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31338976

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby 25.1.2022

Dátum evidencie 24.1.2022

Suma s DPH 154,72 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ MEPOS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Fiľakovská cesta , 984 01 Lučenec

Dodávateľ - IČO 31595758

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby 25.1.2022

Dátum evidencie 24.1.2022

Suma s DPH 125,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 30.1.2022

Dátum platby 25.1.2022

Dátum evidencie 24.1.2022

Suma s DPH 156,42 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ Vladislav Látka

Dodávateľ - Sídlo Školská 2, 985 11 Halič

Dodávateľ - IČO 46557156

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby 24.1.2022

Dátum evidencie 14.1.2022

Suma s DPH 162,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ AB Laz s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ábelová 186, 985 13 Ábelová

Dodávateľ - IČO 46418521

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby 24.1.2022

Dátum evidencie 10.1.2022

Suma s DPH 48,12 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby 18.1.2022

Dátum evidencie 18.1.2022

Suma s DPH 1 176,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ DL Company, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pavla Dobšinského 2341/50, 984 03 Lučenec

Dodávateľ - IČO 36623831

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Pelety

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 27.12.2021

Dátum platby 13.1.2022

Dátum evidencie 23.12.2021

Suma s DPH 987,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ Jakub Fašang

Dodávateľ - Sídlo Uhliarska 4, 962 33 Budča

Dodávateľ - IČO 42395631

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Geometrický plán - cyklocesta

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby 12.1.2022

Dátum evidencie 4.1.2022

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ securion. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica

Dodávateľ - IČO 52146961

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby 12.1.2022

Dátum evidencie 11.1.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ JUDr. Marián Slosjár, advokát

Dodávateľ - Sídlo Stoličková 4, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 42192781

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 10.1.2022

Dátum platby 12.1.2022

Dátum evidencie 10.1.2022

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ Ing. Milan Hric

Dodávateľ - Sídlo Ulica Alexandra Wágnera 38, 984 01 Lučenec

Dodávateľ - IČO 47025883

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby 12.1.2022

Dátum evidencie 10.1.2022

Suma s DPH 11,76 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ábelová

Objednávateľ - Sídlo Ábelová 95, 985 13 Ábelová

Objednávateľ - IČO 00315940

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy