Zoznam kandidátov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v obci Ábelová _2022

Zverejnené
1. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. októbra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy