Oznamenie o strategickom dokumente „Program hospodarskeho a socialneho rozvoja Banskobystrickeho samospravneho kraja na roky 2022 – 2030“

Zverejnené
31. mája 2021
Kategória

Prílohy