Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD oznamuje, že dňa 24.10.2022 od 7:30 do 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v obci Ábelová súp.č.1-137 a 186.

Zverejnené 17. októbra 2022.
Upravené 26. októbra 2022.