Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce Ábelová_2022

Zverejnené
1. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. októbra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy