Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja_2022

Zverejnené
1. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. októbra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy