Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja_2022

Zverejnené
1. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. októbra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Obec Ábelová patrí do volebného obvodu č.6 a volíme 5 poslancov.

Prílohy