Preskočiť na obsah

VZN č.4-2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Ábelová