VZN č.4-2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Ábelová

Zverejnené
30. apríla 2022
Kategória

Prílohy