Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva_22.11.2022

Zverejnené
18. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
18. novembra 2022 − 22. novembra 2022
Kategória

Prílohy