Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva_29.12.2022

Zverejnené
26. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy