Preskočiť na obsah

JARNÉ ČISTENIE OBCE

Zverejnené 1.5.2022.

V dňoch 11.5.-16.5.2022 budú občanom obce a majiteľom nehnuteľností v katastri obce Ábelová, ktorí platia poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu, k dispozícii veľkoobjemové kontajnery (2 v obci Ábelová oproti pošte, 1 na zbernom dvore na Madačke) na nadrozmerný odpad, ktorý sa nedá zahrnúť do triedeného odpadu (napr.nábytok, paplóny, oblečenie, obuv…). Nie sú určené na biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva…), elektroodpad, stavebnú suť, ktoré je možné uložiť v priestore na elektroodpad pri obecnom úrade alebo na farme AB Laz s.r.o. (biologicky rozložiteľný odpad, stavebná suť). Do kontajnerov sa nesmie vyvážať nebezpečný odpad! Upozorňujeme, že kontajnery budú pod dohľadom (v obci – kamerový systém, na zbernom dvore na Madačke – pani Zimanová).