Preskočiť na obsah

Čierne skládky v katastri obce

Zverejnené 24.2.2023.

V našej obci sa do značnej miery podarilo vyriešiť nakladanie s odpadom. Dosiahli sme viac ako 60% vytriedenosť odpadu. Zlikvidovali sme všetky čierne skládky. V obci sa pravidelne odváža komunálny odpad a viackrát do týždňa sa zbiera triedený odpad. Nakoľko má obec rozľahlý kataster a aj časti s riedko laznícko obývaným územím, museli sme vybudovať aj na Ábelovských lazoch a na Madačke / aj pre Nedelište a Madačské lazy/ zberné miesta, kde môžu občania dávať komunálny a separovaný odpad. Nad týmito miestami obec udržuje dohľad, spravuje ich a pravidelne odváža odpad. Sme malá obec s malým rozpočtom, okrem starostu a matrikárky nemáme žiadnych zamestnancov ani vozidlo. Napriek tomu sme dokázali vyriešiť spoločne s našimi obyvateľmi nakladanie s odpadom tak, že máme okolie čisté a nemusíme sa za náš kataster hanbiť.  Za to sa chcem našim občanom poďakovať. Už doteraz však náklady na nakladanie s odpadom boli vyššie ako suma, čo obec vybrala na poplatkoch. V súčasnosti náklady na odvoz odpadu neúmerne vzrástli, takže budeme musieť zvýšiť poplatky za jeho likvidáciu. O to viac nás mrzí, keď sa stane to čo teraz. Niekto vyhodí množstvo odpadu vedľa cesty a z nášho okolia robí smetisko. Množstvo odpadkov niekto vyhodil pozdĺž cesty z Ábelovej na Nedelište. Ďalšiu skládku niekto vyrobil pri ceste na Lentvoru. Vyčistenie tohto neporiadku nás všetkých stojí nemalé prostriedky, ktoré už vlastne ani nemáme. Pripájame foto a video týchto čiernych skládok. Náhodou sme však našli medzi odpadkami technický preukaz od auta s menom a adresou. Majiteľ ho možno hľadá a možno by nám aj vedel povedať, ako sa tam dostal. Ak má záujem, v priebehu budúceho týždňa si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade. Potom bude preukaz odovzdaný na obvodné oddelenie polície v Lovinobani.

pri ceste na Nedelište
pri ceste na Nedelište
pri ceste na Nedelište
pri ceste na Nedelište
pri ceste na Lentvoru